Đơn vị thực hiện: Thành đoàn Hà Giang
Địa chỉ: 335 Trần Phú – Thành phố Hà Giang
Fanpage: Hà Giang 360 – Email: hagiang360.vn@gmail.com