Thành phố Hà Giang

04/01/2023

Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Hà Giang, nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, cách cửa khẩu Thanh Thủy trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc 23 km và cách Hà Nội 318 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bắc Mê Các phía còn lại giáp huyện Vị Xuyên. Thành phố Hà Giang có diện tích 133,46 km², dân số năm 2019 là 55.559 người[1], mật độ dân số đạt 416 người/km². Thành phố Hà Giang có 22 sắc tộc khác nhau[5] trong đó người Kinh chiếm 55,7% và người Tày chiếm 22%. Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn (55%) trong giá trị sản lượng của thành phố Hà Giang, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,2% (năm 2003 ). GDP đầu người là 1.400 USD.

BẢN ĐỒ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thành Phố Hà Giang